Các nguyên tắc cơ bản về dinh dưỡng

Hiểu được các nguyên tắc cơ bản của dinh dưỡng và cách thức ăn cung cấp năng lượng cho cơ thể có thể giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn và xây dựng các bữa ăn bổ dưỡng cho cơ thể.